background image

Препрека на патот

Треба да се внимава кога се трча, инаку опасностите демнат од сите страни. Башка и фамилија страда.

21-јул-2016 20:30