background image

Болно забивање

Ова забивање беше дотолку моќно, по што и предците на момчево што се обиде да блокира, почувствува болка.

25-авг-2016 14:29