background image

Амбалажа од млеко

Млекото би можело наскоро да ја замени пластиката, како заштитна амбалажа на поедини видови на храна.Пластиката не се употребува кај голем број на прехрабрени производи, но се уште е присутна како амбалажа за сирењето, кашкавалот, сувомесните производи итн. Овој вид на обвивки се мошне проблематични при рециклирањето и се третираат како сериозна закана за животната средина.

Но затоа во догледно време обвивката на прехрабените производи ќе може да се изеде, бидејќи ќе биде направена од млеко.

Ова го потврдија од американскиот оддел за земјоделие, од каде е патентиран ефикасен начин на изработка на заштитна амбалажа од млеко. Од таму тврдат дека е млекото е многу подобро од пластиката во чувањето на храната, бидејќи обезбедува многу поефикасна и поздрава заштита.24-авг-2016 8:30