background image

„OK. Ќе ги уништам луѓето“

Роботите во наредните 20 години ќе станат до толку софистицирани, што ќе бидат од голема полза за човештвото. Освен во ситуации кога ќе добиваат наредби да го уништат човештвото.23-авг-2016 8:30