background image

8 нови песни на Led Zeppelin

Led Zeppelin имаат да споделат нешто повеќе од нивните BBC Sessions.

 

 

Во септември, бендот ќе реализира „The Complete BBC Sessions“, колекција од снимки за ВВС од периодот 1969-1971. Според ВВС, заедно со веќе познатите изведби, бендот ќе издаде и 8 досега неслушнати снимки и верзии, меѓу кои и „Sunshine Woman“, првата изведба на „Stairway to Heaven“ и нереализираните верзии на „What Is and What Should Never Be“ и „I Can't Quit You Baby“. 

Oва е комплетната листа на изведби што ќе се најдат на изданието:

Диск 1
 
 1. You Shook Me (23/3/69 Top Gear)
 2. I Can't Quit You Baby (23/3/69 Top Gear)
 3. Communication Breakdown (22/6/69 Pop Sundae)
 4. Dazed And Confused (23/3/69 Top Gear)
 5. The Girl I Love She Got Long Black Wavy Hair (22/6/69 Pop Sundae)
 6. What Is And What Should Never Be (29/6/69 Top Gear)
 7. Communication Breakdown (29/6/69 Top Gear)
 8. Travelling Riverside Blues (29/6/69 Top Gear)
 9. Whole Lotta Love (29/6/69 Top Gear)
 10. Somethin' Else (22/6/69 Pop Sundae)
 11. Communication Breakdown (10/8/69 Playhouse Theatre)
 12. I Can't Quit You Baby (10/8/69 Playhouse Theatre)
 13. You Shook Me (10/8/69 Playhouse Theatre)
 14. How Many More Times (10/8/69 Playhouse Theatre)

Диск 2
 
 1. Immigrant Song (1/4/71 Paris Theatre)
 2. Heartbreaker (1/4/71 Paris Theatre)
 3. Since I've Been Loving You (1/4/71 Paris Theatre)
 4. Black Dog (1/4/71 Paris Theatre)
 5. Dazed And Confused (1/4/71 Paris Theatre)
 6. Stairway To Heaven (1/4/71 Paris Theatre)
 7. Going To California (1/4/71 Paris Theatre)
 8. That's The Way (1/4/71 Paris Theatre)
 9. Whole Lotta Love (Medley) [1/4/71 Paris Theatre]
 10. Thank You (1/4/71 Paris Theatre)

Диск 3
 
 1. Communication Breakdown (23/3/69 Top Gear)
 2. What Is And What Should Never Be (22/6/69 Pop Sundae)
 3. Dazed And Confused (10/8/69 Playhouse Theatre)
 4. White Summer (10/8/69 Playhouse Theatre)
 5. What Is And What Should Never Be (1/4/71 Paris Theatre)
 6. Communication Breakdown (1/4/71 Paris Theatre)
 7. I Can't Quit You Baby (14/4/69 Rhythm & Blues Session)
 8. You Shook Me (14/4/69 Rhythm & Blues Session)
 9. Sunshine Woman (14/4/69 Rhythm & Blues Session)

Диск 4
 
 1. You Shook Me (23/3/69 Top Gear)
 2. I Can't Quit You Baby (23/3/69 Top Gear)
 3. Communication Breakdown (29/6/69 Top Gear)
 4. Travelling Riverside Blues (29/6/69 Top Gear)

Диск 5
 
 1. Whole Lotta Love (29/6/69 Top Gear)
 2. How Many More Times (10/8/69 Playhouse Theatre)
 3. Communication Breakdown (10/8/69 Playhouse Theatre)
 4. I Can't Quit You Baby (10/8/69 Playhouse Theatre)

Диск 6
 
 1. Immigrant Song (1/4/71 Paris Theatre)
 2. Heartbreaker (1/4/71 Paris Theatre)
 3. Since I've Been Loving You (1/4/71 Paris Theatre)
 4. Black Dog (1/4/71 Paris Theatre)

Диск 7
 
 1. Whole Lotta Love (Medley) [1/4/71 Paris Theatre]
 2. Thank You (1/4/71 Paris Theatre)
 3. That's The Way (1/4/71 Paris Theatre)

Диск 8
 
 1. What Is And What Should Never Be (1/4/71 Paris Theatre)
 2. Communication Breakdown (1/4/71 Paris Theatre)
 3. I Can't Quit You Baby (14/4/69 Rhythm & Blues Session)
 4. White Summer (10/8/69 Playhouse Theatre)
 5. Sunshine Woman (14/4/69 Rhythm & Blues Session)
 


20-јул-2016 9:20