background image
Банери на почетна страна

Банери на втора страна


Банери во мобилната апликација
* Наведените цени се без вкалкулиран ДДВ од 18% и не вклучуваат изработка на банер.
* Expandable banner за позиција 5а и 5б: +50% на наведената цена во табелата за двојно зголемување и +100% од наведената цена за тројно зголемување во споредба со стандардната големина на банерот.
* Видео банер на позиција 5а и 5б: +30% на наведената цена за стандарден банер во табелата.
* Цена на ПР објава во Шорткат е 5000 денари без ДДВ.
* Освен банерите 1а, 1в, 8 и 9 другите сите се видливи на мобилната верзија.
* Во текот на еден месец максимум 5 дена може да има банер од специјалната понуда.Банерите од специјална понуда треба да бидат испорачани најмалку 48 часа пред нивното поставување.
* Цените за посебни барања за огласување се предмет на договор.